Slovenský Syndikát

Názov tejto stránky už sám ukazuje, že tento text je blízky ideológii webu Nacionálny Syndikát. A je to tak. Tento pamflet je posledným z troch dokumentov, ktoré tvoria základný kameň nášho svetonázoru.

Prezentujeme v ňom o niečo konkrétnejšiu aplikáciu našich postojov a ideálov z pamfletov Nadčlovek a Syndikát. Jedná sa o ich aplikáciu prispôsobenú pre potreby Slovenska a Slovákov.

Toto je model štátu pre našu vlasť, aby náš národ mohol prosperovať a nadčlovek v ňom prekvitať.

Tu nájdete pamflet Slovenský Syndikát v jeho najaktuálnejšom znení a podobe. Majte na pamäti ako aj pri oboch ostatných textoch, aj tento stále podlieha zmenám a úpravám aby sa čoraz viac približoval ideálom, ktoré chceme dosiahnuť.

Reklamy