Rodina a manželstvo v našom poňatí

Chápanie pojmu rodina je jedným zo základov pochopenia našich postojov k manželstvám a ďalším s rodinou súvisiacim témam. Odhliadnuc od nášho ideologického vysvetlenia pojmu „rodina“, obsiahnutom v našom ideologickom diele Nadčlovek, jestvuje aj pragmatická verzia, ktorá možno bude nejednému omnoho zrozumiteľnejšia, pretože nevynáša morálny súd a nevyvodzuje predpokladané následky z určitého prístupu.

Rodina je mechanizmus prežitia

Rodina je prirodzeným javom a nie inštitúciou, ako ju dnes mnohí interpretujú. Rodina je výsledkom evolučných procesov a prirodzeným následkom spôsobu vývoja a metód prežitia človeka v prírode.

Rodina je preto v prvom rade dobrovoľný záväzok muža a ženy s cieľom splodiť a vychovať potomstvo. Toto potomstvo vychováva z toho dôvodu, aby sa toto potomstvo o svojich rodičov staralo, keď oni nebudú viac vládať.

Prečo to fungovalo, súvisí s tým, že človek je spoločenské zviera a vyvinul sa tak, aby jeho altruizmus voči druhým ľuďom (vrátane potomstva) bol nimi opätovaný. Tento altruizmus v spojení s našou spoločenskou náturou je dôvodom, prečo zakladáme rodiny.

Naše potomstvo prichádza na svet neschopné sa o seba postarať bez vonkajšej pomoci. Súdržnosť rodiny je preto dôležitým faktorom prežitia našich génov. Preto ak aj rodičia umreli, iní členovia kmeňa sa ich potomstva ujali a vychovávali ho ako svoje. Naše spoločenské štruktúry a chápanie pojmov ako vernosť, svornosť, ale aj úprimnosť, česť a mnohé iné morálne hodnotenia, majú svoj základ v tomto našom inštinkte prežitia.

Rodina má len jednu adekvátnu formu a obsah

Preto odmietame, aby sa rodina považovala za širokú škálu vzťahov medzi mužmi, ženami a deťmi. Tzv. patchworkové rodiny, rodiny pozliepané z rozvedených párov a niekedy nie len raz rozvedených, sú výsledkom moderného pochopenia rodiny a prispievajú k rozmazávaniu významu tohto slova.

Takéto vzťahy nie sú rodinami, nech sa tak tvária akokoľvek chcú. Tieto „rodiny“ sú v prvom rade výsledkom nepremyslených a zlých rozhodnutí dospelých v ich predošlých vzťahoch. K tomu prispieva aj, že možnosťou rozvodov sa inštitúcia manželstva, ktorá vznikla ako doplnok k rodine, ako záväzok páru žiť spoločne a spoločne vychovávať splodené potomstvo, transformovala do hospodársko-spoločenskej zmluvy.

Hospodársko-spoločenská zmluva, nazývaná manželstvo

Na vzniku hospodársko-spoločenskej zmluvy v manželstve nie je nič negatívne. Je len rozšírením deľby práce a starostlivosti v páre. Problémom je tu práve rozvod, ktorý uberá morálny podklad pre manželstvá.

Manželstvo tak nie je ničím iným než zmluvou, ktorú možno kedykoľvek vypovedať a ktorý je nastavená veľmi jednostranne v prospech jedného z partnerov v takejto situácii. A keď manželstvo vnímame ako zmluvu je toto nastavenie viac než len pochybné. Výsledkom je, že dnes čoraz viac manželstiev je uzatváraných spolu s jasne definovanou predmanželskou zmluvou, ktorá vopred stanovuje ako bude prebiehať vyrovnanie v prípade rozvodu.

Manželstvo vs. partnerská zmluva

Považujeme preto za pokrytecké dnešné manželstvá stále nazývať manželstvami, keď stratili svoj morálny podklad. Preto sme striktného názoru, že manželstvo ako inštitúcia tohto mena musí byť navrátená do rúk cirkví, ktoré dávajú tomuto inštitútu jeho morálny podklad, ktorý vzišiel z tisícročí prirodzeného vývoja rodinných vzťahov.

Krátko povedané, manželstvá patria cirkvám a náboženstvám. Pred štátom pár neuzatvára manželstvo ale hospodársko-spoločenskú zmluvu, preto si zasluhuje dostať iné meno a byť vnímaná ako zmluva medzi dvoma partnermi. A ako každú zmluvu aj túto je možné ukončiť, prerušiť, prerokovať.

Z hľadiska štátu však inštitút manželstva, keďže napriek morálnemu podkladu stanovuje aj podmienky spolužitia, musí byť rovnako právne relevantný. Ale len vo vzťahu páru k štátu. Všetko ostatné tu určuje náboženská príslušnosť a dogmy tohto náboženstva, do tej miery do akej nevzniká pritom trestný čin.

Nakoľko s manželstvom, respektíve partnerskou zmluvou idú ruka v ruka aj ďalšie predpoklady má z týchto zmlúv vyplývať aj určitá pevne stanovená výhoda zo strany štátu pre partnerov, ak majú deti, či už adoptované, osvojené, alebo vlastnej krvi.

Ako ziať degenerátom vietor z plachiet

Musíme striktne začať odlišovať, čo je manželstvo, čo je partnerská zmluva a čo je rodina. Kým nebudeme rozlišovať tieto tri veci a vnímať ich ako samostatné, nijako tým nepomôžeme už tak degenerujúcej spoločnosti.

Taktiež sa takýmto rozlišovaním zamedzí ďalším snahám tzv. LGBT komunity o rozšírenie ich práv, nad rámec toho, na čo majú skutočne nárok. A z tých práv na ktoré nárok majú vo vzťahu k štátu a spoločnosti, už majú všetky relevantné práva a s nimi spojené povinnosti.

Diskusie o adopciách detí pármi rovnakého pohlavia a partnerstvách osôb rovnakého pohlavia, pri jasnom pochopení manželstva a rodiny ostanú úplne zbytočnými a odpovede na tieto otázky budú jasné, rozumné a nebude potrebné sa im ďalej venovať.

Na záver

Zhrnieme teda ešte raz ako vnímame pojmy „rodina“ a „manželstvo“.

Rodina je prirodzeným javom, dobrovoľným záväzkom muža a ženy spoločne splodiť a vychovať potomstvo. Manželstvo je náboženským javom, vychádzajúcim z princípov dodržiavaných na prirodzenom základe po tisícročia ľudského vývoja a poskytuje morálny podklad a prvý právny podklad pre rodinu.

Všetky ostatné zväzky, sú zväzkami hospodársko-spoločenskými a teda ničím iným než zmluvami medzi dvoma partnermi, ktoré stanovujú ich vzťah jedného k druhému ako aj rozsah ich práv a povinností v tomto vzťahu a ako sa vyrovnať pri porušení, alebo rozviazaní tejto zmluvy.


Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.